මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)

රටේ දැන් දැන් සිද්ධ වෙන බරපතල සිද්ධිත් එක්කම මට එකපාරටම පරණ යමක් මතක් වුණා. 2005 අවුරුද්දෙ උසස්පෙළ නිමා කරල රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න සුදුසුකම නූලෙන් මිස් වෙලා රාජගිරියෙ රසායන විද්‍යා ආයතනයෙ උපාධිය හදාරන්න යන කාලෙ ඇහිච්ච, හිත කලකිරවන වචන කීපයක්.

Continue reading “මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)”

මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)

Java assignment එක

ලංකාවේ එක්තරා විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධි අපේක්ෂක (undergraduate) මිත්‍රයෙක් දවසක් Java සම්බන්ධ assignment එකක් කරගන්න බැරුව මගෙන් උදව් ඉල්ලුවා. පරිගණක විද්‍යාව හදාරපු ඕනම කෙනෙක් දන්නවා sorting algorithms ගැන. මේකත් අන්න එහෙම sorting algorithm එකක්. ඒකෙ එක තැනකදි මම enhanced for loop පාවිච්චි කරලා array එකක් iterate කරන හැටිත් කියල දුන්නා. ඒ කිව්වෙ මෙන්න මෙන්න මේ වගේ එකක්,

Continue reading “Java assignment එක”

Java assignment එක