දුම්රිය ගමන්…

දුම්රිය ගමන් වලදි සමහර වෙලාවට හරි අපූරු දේවල් සිද්ධ වෙනවා… ඒ ගැන මොනවහරි ලියනවද නැද්ද… හරි අයිඩියාවක් නෑ තාම. 😐

Advertisements

5 thoughts on “දුම්රිය ගමන්…

  1. අපෝ ලියන්න දේවල් ද නැත්තෙ මල්ලියො… මම ඉබ්බො ගිය හැටි ලීවෙ… ටිකට් නැතිව ගිය හැටි. 3 පන්තියෙ ටිකට් අරන් 2 පන්තියෙ ගිය හැටි. line දාපුව…..

  2. හපොයි,.. ලියන්න.. හිතන්න දෙයක්ද මලයෝ..
    අර ගෑනු ලමයෙක් කියලා කොන්ඩේ වවලා තිබුනු කාලේ රැවටුනේ…
    ම්ම්ම්.. තව,,,,,,,, ඔය වගේ ඒවා ලියන්න..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s