විකිපීඩියා ලිපි ලිවිල්ල

විකිපීඩියා ලිපි ලිවිල්ල බ්ලොග් ලියනව වගේ ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ලිපි වල මධ්‍යස්ථ බව පවත්වා ගැනීම අරමුණු කරගෙන බොහොම සෘජු ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක පැවතෙන දෙයක් විකිපීඩියාව. මගේ පළවෙනි ලිපිය එකවරම නිදහස් නොකළෙත් ඒකයි. අඩු අන්තර්ගතයක් සහිත, ඒ වගෙම අප්‍රසිද්ධ දේවල් ගැන කෙරෙන සඳහන් ඉවත් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ලිපි සංස්කරණයෙදිත් එහෙමයි.

Advertisements
විකිපීඩියා ලිපි ලිවිල්ල

One thought on “විකිපීඩියා ලිපි ලිවිල්ල

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s