ඊමෙලෙන් මැරතන්…

ඔන්න පොඩි වෙනසක් කළා…. ms [at] shaakunthala.com එකට එවන්න මේල්…. ඒවා මගේ බ්ලොග් එකේ පළ වෙයි…
posts by email.. 🙂

Advertisements

9 thoughts on “ඊමෙලෙන් මැරතන්…

  1. අයියෝ බන්…මම ඉස්සෙල්ලා අරකට මේල් එකක් දැම්මානේ ශික් විතරක් 😀

  2. Dar[K] says:

    එලකිරි අලුත්ම අත්දැකීමක් වෙයි වගේ.. අපිත් එවන්නද බලන්න එකක්

  3. අන්න අන්න හොර වැඩ ඕවා. මැරතන් දුවන්නේ තනියම. හවුලේ දුවන්නේ රිලේ. (සහය දිවීම ). හවුලේ මැරතන් දිව්වොත් ඉතින් මිරිස් බාල්දියක් තමා ගහන්න වෙන්නේ 😀 😛

    • මේකත් අර ඇත්ත මැරතන් දුවද්දි බාගෙට දුවලා ඉතුරු ටික යාලුවන්ගේ බයික් එකක ගිහින් ආයෙත් අවසාන හරිය දුවල යන මැරතන් එකක් කියල හිතුවද?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s