සිංහල බ්ලොග් මැරතන් එක මාත් දුවනවා…!

සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුද්දත් එක්කම සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ට සුහදව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සහභාගී විය හැකි විනෝදාත්මක ඉසව්වක් තමයි මේ බ්ලොග් මැරතන් කියන්නේ…. ඉතිං… මේ පාර ශාකුන්තලත් මැරතන් දුවනවා….!

මේක තමා මගේ බ්ලොග් එක.
https://shaakunthala.wordpress.com
https://shaakunthala.wordpress.com/category/sbu-marathon/feed/

මේ තියෙන්නේ සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ නිළ නිවේදනය.

මැරතන් එකට සහභාගි වෙන්න කැමති නම් මෙතනට යන්න.

Advertisements
සිංහල බ්ලොග් මැරතන් එක මාත් දුවනවා…!

2 thoughts on “සිංහල බ්ලොග් මැරතන් එක මාත් දුවනවා…!

  1. ‍මචෝ…සිංහල හින්දු අළුත් අවුරුද්ද !!! දෙමළ නෙමේ!!

    හරි හරි…. පොඩි වැරැද්දත් !!! නිතමට වගෙ කිව්වෙ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s