කෘතගුණය

අවුරුදු 33ක් තිස්සේ අපේ රටට පිළිලයක් වෙලා තිබුණු යුද්ධය ඉවරයි. මෙච්චර කල් ක්‍රිකට් මැච් බලනව වගේ යුද්ධෙ බල බල හිටපු මිනිස්සු රතිඤ්ඤා පත්තු කරනවා… ඔල්වරසන් දෙනවා… යුද්ධෙ ආතල් එකක් වෙලා.

අපට මේ සතුට උරුම කරල දෙන්න අපේ වීරෝදාර සෙබළු කී දෙනෙක් ජීවිත දෙන්න ඇතිද? කී‍ දෙනෙක් අත් පා අහිමි කරගන්න ඇත්ද? කී දෙනෙක් සදාකාලික ආබාධිතයන් බවට පත් වෙලා ඇත්ද? නමුත් කවුරුවත් මේ ගැන නම් කතා කරනව තාම ඇහුණෙ නෑ. 😦

(හැබැයි කඩවල් වල රතිඤ්ඤත් ඉවර වෙලාලු)

Advertisements
කෘතගුණය

One thought on “කෘතගුණය

  1. “අපි වෙනුවෙන් අපි” වැඩසටහනට එක රුපියල් 10ක් දීපු නැති මිනිස්සු රුපියල් දහස් ගණන් වියදම් කරලා රතිඤ්ඤා පත්තු කරනවා.

    ඒක හරිද? …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s